Vad ska man tänka på när man köper elsparkcykel?    

6 saker att tänka på när du väljer elsparkcykel

 • Vikt och storlek: En lätt och smidig elsparkcykel är lätt att manövrera och transportera, medan en tyngre och större modell är mer stabil och bekväm på längre turer.
 • Hjul: Större hjul ger bättre komfort och stabilitet, medan mindre hjul är lättare att manövrera.
 • Säkerhet: Kontrollera bromssystemet, hjulen och ljusen för att säkerställa att elsparkcykeln är säker att köra.
 • Räckvidd: Tänk på hur långt du kommer att åka med din elsparkcykel och välj en modell med tillräckligt med räckvidd.
 • Teknologi: Många elsparkcyklar har nu tillhörande appar med funktioner som justering av inställningar, körstatistik och låsning.
 • Design: Elsparkcyklar finns i en mängd olika färger och stilar. Välj en modell som passar din personlighet och dina behov.
 


    Får man skjutsa någon på en elsparkcykel?    

Elsparkcyklar är klassade som cyklar och får endast framföras av en person. Det är alltså inte tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel. Om du kör i en grupp på två eller fler personer kan du få en bot på 500 kronor och fem år i straffregistret.

 


    Vilka regler gäller för elsparkcyklar?     

En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim. Går den fortare än 20 km/timme, eller har en effekt på över 250 watt, klassas den som en moped med alla regler som hör till mopeder. Läs mer

 


    Vad händer om man kör elsparkcykel full?     

Elsparkcyklar som inte går snabbare än 20 km/h och har en motor på högst 250 w klassas som cyklar. Det innebär att det inte finns något generellt förbud mot att köra elsparkcykel onykter. Det saknas ett generell förbud mot att köra elsparkcyklar berusad.

 


    Hur länge håller batteriet på en elsparkcykel?    

Batteriets livslängd i en elsparkcykel varierar beroende på användning och underhåll. Med rätt underhåll kan batteriet vanligtvis hålla mellan 2 och 5 år.

För att förlänga batteriets livslängd kan du göra följande:

 • Undvik att låta batteriet ladda ur helt.
 • Undvik att låta batteriet överhettas.
 • Använd inte batteriet i extrema temperaturer.

Om batteriet börjar bli dåligt kan det vara möjligt att byta ut det. Detta kan förlänga elsparkcykelns livslängd och förbättra dess prestanda.

 


    Får man köra Elscooter på allmän väg?     

Elsparkcyklar som klassas som cyklar har en motor på högst 250 W och går i högst 20 km/h. Om en elsparkcykel är snabbare eller starkare än detta klassas den inte som cykel utan det klassas som en moped.

Elsparkcyklar som inte uppfyller kraven för cyklar klassas som "övriga fordon". Dessa fordon får inte köras på allmän väg, utan endast inom ett inhägnat område.

 


    Hur fort kan en elsparkcykel köra?    

Elsparkcyklar som går snabbare än 20 km/h är inte tillåtna på allmän väg. Dessa elsparkcyklar klassas som "övriga fordon" och får endast köras inom ett inhägnat område.

Om du har en elsparkcykel som går snabbare än 20 km/h är det viktigt att vara medveten om dessa regler. Du kan köra din elsparkcykel på en gårdsplan, en parkeringsplats eller en sportanläggning, men inte på allmän väg.

Hos oss kan du hitta elsparkcyklar med hastigheter upp till 100 km/h. Dessa elsparkcyklar är utformade för att köras på privata vägar eller banor. De är inte tillåtna på allmän väg. Se elsparkcykel utbud 

 


    Vem ansvarar för elsparkcyklar?     

Det är förarens ansvar att följa lagar och regler när den använder en elsparkcykel.

 


   Finns det åldergräns för elsparkcyklar?    

Elsparkcyklar som inte går snabbare än 20 km/h och har en motor på högst 250 W klassas som cyklar. Det finns ingen lagstadgad åldersgräns för att köra cyklar, så det finns heller ingen lagstadgad åldersgräns för att köra elsparkcyklar som uppfyller dessa krav.

Det är dock viktigt att notera att det är upp till föräldrar eller vårdnadshavare att avgöra om deras barn är mogna nog att köra elsparkcykel. Elsparkcyklar kan vara farliga om de inte används på ett säkert sätt, och barn kan vara mer benägna att göra misstag än vuxna.

 


    Får elsparkcyklar köra på övergångsställen?    

Svar: Nej enligt Regelverket ska en elsparkcykel ledas över övergångsstället.

 


    Hur ofta ska man ladda elsparkcykel?    

För att hålla batteriet i god kondition är det viktigt att ladda det regelbundet. Du bör ladda batteriet minst en gång i månaden, även om du inte använder elsparkcykeln. Detta hjälper till att hålla batteriet friskt och förhindrar att det slits ut.

Du bör också undvika att låta batteriet gå under 10%. När batteriet når 10% är det viktigt att ladda det omedelbart. Detta förhindrar att batteriet skadas.

 


   Vilken är den snabbaste elsparkcykeln?   

Vårt utbud av elsparkcyklar inkluderar en serie premiummodeller som når en topphastighet på 100 km/h. Dessa modeller är utformade för erfarna förare som letar efter en högpresterande elsparkcykel.

Premiummodellerna är utrustade med kraftfulla motorer och batterier som ger dem enastående acceleration och räckvidd. De är också tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som garanterar hållbarhet.

Se utbud 

 


   Vad händer om man blir stoppad med en Elscooter som är över 20 km/h och 250W?   

Olovlig körning bestraffas vanligtvis med böter, men vid grova fall kan föraren dömas till fängelse.

 


   Kan polisen beslagta elsparkcykel?   

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.

Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

-Uttagen från Lawline, se svar på deras hemsida här.

 


   Hur lång tid tar det att ladda en el scooter?   

Elsparkcyklar laddas i olika takt. Våra standardmodeller pendlar mellan 2-6 timmar att ladda, våra promodeller tar 4-12 timmar och våra premiummodeller tar 6-14 timmar.

 


   Vad ska man tänka på när man väljer elcykel?   

När du ska köpa en elcykel finns det några saker du bör tänka på. Här är en guide:

Motor

Det finns tre typer av motorer på elcyklar: framhjulsmotor, mittmotor och bakhjulsmotor.

 • Framhjulsmotor är den vanligaste typen och är enkel att installera. Den är också relativt billig.
 • Mittmotor ger en mer jämn och naturlig körupplevelse. Den är också mer kraftfull än fram- eller bakhjulsmotorer.
 • Bakhjulsmotor ger bra dragkraft i uppförsbackar.

Batteri

Batteriet är den dyraste delen av en elcykel. Det är viktigt att välja ett batteri med tillräckligt stor kapacitet för dina behov.

 • Batterikapacitet mäts i watttimmar (Wh). Ju högre watttimmar, desto längre räckvidd.
 • Räckvidd varierar beroende på motortyp, batterikapacitet, hjälpnivå, däcktryck och terräng.

Bromsar

Goda bromsar är viktigt på alla cyklar, men det är särskilt viktigt på elcyklar.

 • Mekaniska skivbromsar är ett bra val för de flesta elcyklar. De är effektiva och relativt billiga.
 • Hydrauliska skivbromsar är det bästa valet för elcyklar som ska användas i krävande terräng. De är mer effektiva och ger bättre bromskraft.

Växlar

Växlar gör det möjligt att cykla mer effektivt i olika terräng.

 • Antalet växlar är ett bra mått på hur flexibel en cykel är.
 • Växeltyp finns i två huvudtyper: utanpåliggande och navväxlar.

Kedja eller remdrift

Kedja är den vanligaste typen av drivning på elcyklar. Remdrift är ett bra alternativ för dem som vill ha låg underhållskostnad.

Typ av cykel

Det finns olika typer av elcyklar för olika behov.

 • Citycyklar är avsedda för stadsbruk. De är ofta utrustade med pakethållare och belysning.
 • Hybridcyklar är ett bra val för både stadsbruk och terrängcykling.
 • Mountainbikes är avsedda för terrängcykling.
 • Vikbara cyklar är ett bra val för dem som vill kunna transportera cykeln enkelt.

Märkescykel eller inte

Det finns många olika elcykelmärken på marknaden. Det är viktigt att välja ett märke som har ett bra rykte och som erbjuder garantier.

Garantier

De flesta elcyklar har en garanti på ramen och motorn. Det är viktigt att kontrollera garantivillkoren innan du köper en cykel.

Efter köpet

När du har köpt en elcykel är det viktigt att sköta den för att den ska hålla länge.

 • Ladda batteriet regelbundet.
 • Smörj kedjan eller remmen.
 • Kontrollera bromsarna och däcken regelbundet.

Sammanfattning

När du ska köpa en elcykel är det viktigt att tänka på följande:

 • Motortyp
 • Batteri
 • Bromsar
 • Växlar
 • Kedja eller remdrift
 • Typ av cykel
 • Märkescykel eller inte
 • Garantier

Genom att tänka på dessa saker kan du hitta den perfekta elcykeln för dina behov.

 


   Hur lång livslängd har en elcykel?   

Hur länge håller en elcykel?

Elcyklar är en investering som kan hålla i många år, men det är viktigt att ta hand om dem för att förlänga livslängden. I genomsnitt håller en elcykel cirka 10 år, men det beror på hur ofta den används och hur den underhålls.

Batteriet är den dyraste delen av en elcykel och har den kortaste livslängden. Det räcker vanligtvis i cirka 1 000 användningar, vilket motsvarar cirka 3 till 5 år. När batteriet börjar bli gammalt kommer det att hålla mindre laddning och ta längre tid att ladda.

Motorn är den mest hållbara delen av en elcykel. Den kan hålla lika länge som själva cykeln, eller till och med längre.

Kedjor och däck behöver bytas ut regelbundet. Kedjor bör bytas ut vart tredje till fjärde år, medan däck bör bytas ut vart femte till sjätte år.

Vad kan du göra för att förlänga livslängden på din elcykel?

 • Förvara din elcykel inomhus. Väder och vind kan skada cykeln.
 • Ladda inte batteriet helt. Detta kan förkorta batteritiden.
 • Rengör din elcykel regelbundet. Använd en mjuk trasa och mild tvål för att rengöra cykeln.
 • Pumpa upp dina däck regelbundet. Undertryckta däck är mer benägna att punktera.
 • Kontrollera bultarna regelbundet. Låsta bultar kan orsaka olyckor.

Genom att följa dessa tips kan du hålla din elcykel i gott skick i många år.

 


   Vilken motor är bäst på elcykel?   

Den bästa motorn på en elcykel är mittmotorn. Den har flera fördelar jämfört med framhjulsmotor och bakhjulsmotor, bland annat:

 • Mer kraftfull: Mittmotorn är den mest kraftfulla typen av elcykelmotor. Den kan hjälpa dig att cykla uppför branta backar och transportera tyngre laster.
 • Mer naturlig körkänsla: Mittmotorn driver direkt på pedalerna, vilket ger en mer naturlig körkänsla. Du känner att du trampar som på en vanlig cykel, men med hjälp av motorn.
 • Bättre balans: Mittmotorn ger cykeln en lägre och mer centrerad tyngdpunkt, vilket ger en bättre balans.
 • Lägre pris: Mittmotorer blir allt billigare, och de är nu tillgängliga i ett brett sortiment av elcyklar.

Framhjulsmotor är det billigaste alternativet, men den är inte lika kraftfull som mittmotorn. Den kan vara svårare att hantera i uppförsbackar, och den ger inte en lika naturlig körkänsla.

Bakhjulsmotor är ett mellanting mellan framhjulsmotor och mittmotor. Den är kraftfullare än framhjulsmotorn, men den ger inte en lika naturlig körkänsla som mittmotorn.

Sammanfattning

Om du letar efter den bästa möjliga elcykeln är mittmotor det bästa alternativet. Den är kraftfull, ger en naturlig körkänsla och har en låg prislapp.

 


   Kan en elcykel stå ute på vintern?   

Ja, en elcykel kan stå ute på vintern, men det är viktigt att ta hänsyn till några saker för att förlänga batteritiden och skydda cykeln från skador.

Förvara batteriet inomhus

Det är viktigt att förvara batteriet inomhus när temperaturen sjunker under 10°C. Detta för att förhindra att batteriet laddar ur snabbare och för att förlänga dess livslängd. Om du inte har möjlighet att förvara batteriet inomhus, kan du ta ut det ur cykeln och förvara det separat.

Täck över cykeln

Om du måste lämna cykeln utomhus på vintern, är det en bra idé att täcka över den för att skydda den från snö, regn och smuts. Detta kommer att hjälpa till att hålla cykeln i gott skick och förhindra att batteriet laddar ur snabbare.

Rengör cykeln regelbundet

Det är viktigt att rengöra cykeln regelbundet, även om den står ute. Detta kommer att hjälpa till att ta bort smuts och salt som kan skada cykeln.

Följ tillverkarens rekommendationer

Det är alltid en bra idé att följa tillverkarens rekommendationer för förvaring och underhåll av din elcykel. Detta kommer att hjälpa dig att hålla cykeln i gott skick och förlänga dess livslängd.

Sammanfattning

Med dessa enkla tips kan du förlänga batteritiden och skydda din elcykel från skador när du förvarar den utomhus på vintern:

 • Förvara batteriet inomhus när temperaturen sjunker under 10°C.
 • Täck över cykeln för att skydda den från snö, regn och smuts.
 • Rengör cykeln regelbundet.
 • Följ tillverkarens rekommendationer.
 


   Hur mycket kostar ett nytt batteri till elcykel?   

Oavsett om ditt elcykelbatteri har gått sönder eller bara inte håller lika länge som det brukade, kan det vara dags att köpa ett nytt.

Priset på ett nytt batteri kan variera beroende på modell, kapacitet och varumärke. Räkna med att betala mellan 2 000 och 10 000 kronor.

Hos oss hittar du ett brett utbud av reservdelar för elcyklar, inklusive batterier. Vi har batterier från alla de ledande tillverkarna, så du kan vara säker på att hitta ett som passar din cykel.

När du köper ett nytt batteri är det viktigt att välja ett som är anpassat till din cykel. Om du är osäker på vilket batteri du behöver kan du alltid kontakta oss för hjälp.

Här är några saker att tänka på när du väljer ett nytt batteri:

 • Modell: Batteriet måste vara kompatibelt med din elcykelmodell.
 • Kapacitet: Batteriets kapacitet mäts i watttimmar (Wh). Ju högre kapacitet, desto längre räckvidd får du.
 • Varumärke: Det finns många olika batteritillverkare på marknaden. Var noga med att välja ett varumärke som har ett gott rykte.

Genom att välja rätt batteri kan du förlänga livslängden på din elcykel och fortsätta att njuta av alla fördelarna med elcykling.

Kontakta oss idag för att få hjälp med att hitta det perfekta batteriet för din elcykel.

 


   Kan man åka en elcykel utan att trampa?   

Ja, du måste trampa för att elmotorn ska ge dig extra skjuts. Elmotorn är inte till för att ersätta din egen kraft, utan för att hjälpa dig.

Du bestämmer själv hur mycket hjälp du vill ha. Du kan välja mellan olika assistanslägen, från lite till mycket.

Om du vill få ut det mesta av din elcykel bör du trampa så mycket du kan. Detta kommer att förlänga batteritiden och ge dig en bättre träning.

Här är några tips för att få lite extra skjuts från din elcykel:

 • Välj ett högre växel. Detta kommer att hjälpa dig att hålla en jämn hastighet och minska belastningen på motorn.
 • Tramp kraftigt. Detta kommer att ge motorn mer kraft att arbeta med.
 • Använd assistanslägena smart. Om du behöver hjälp med att ta dig uppför en backe, använd det högsta assistansläget. När du är på plan mark kan du sänka assistansläget eller till och med trampa utan assistans.

Med lite övning kommer du att lära dig hur du maximerar din elcykels prestanda.

 


 Kan man gå ner i vikt av elcykel?   

Ja, du bränner kalorier på en elcykel.

Elcyklar är ett utmärkt sätt att komma i form och hålla sig i form. De är kraftfulla nog att ta dig uppför backar och över långa distanser, men de är också lätta att trampa.

Hur många kalorier du bränner på en elcykel beror på flera faktorer, bland annat:

 • Din vikt
 • Din hastighet
 • Hur mycket assistans du använder

Om du använder det högsta assistansläget kommer du att bränna färre kalorier än om du trampar utan assistans. Men även i det högsta assistansläget kommer du att bränna kalorier.

 


 Får man köra en elcykel på gångbana?  

Ja, du får köra elcykel på gångbana om den inte överstiger parametrarna för att inte klassificeras som en elcykel.

Enligt Transportstyrelsens definition är en elcykel en cykel som har en motor med en maximal effekt på 250 watt och som inte kan köra snabbare än 25 kilometer i timmen utan att motorn slås av.

Om din elcykel uppfyller dessa kriterier får du köra den på gångbana, förutsatt att du inte kör fortare än 25 kilometer i timmen.

Men det finns några saker att tänka på när du kör elcykel på gångbana:

 • Var uppmärksam på fotgängare. Sänk farten och ge vika för fotgängare.
 • Kör på höger sida av gångbanan.
 • Var försiktig med trottoarer och andra hinder.

Om din elcykel överstiger parametrarna för att klassificeras som en elcykel får du inte köra den på gångbana.

Elcyklar är ett utmärkt sätt att ta sig fram i stan. De är lätta att parkera och de är ett bra alternativ till bilen eller kollektivtrafiken.

Om du letar efter ett bekvämt och miljövänligt sätt att ta dig fram i stan är en elcykel ett utmärkt alternativ.